Hva gjør en kiropraktor?

Undersøkelse

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistorie og kliniske undersøkelser. Undersøkelsen vil vurdere funksjon av ledd, skjelett, muskulatur, bindevev og nervesystem, som gir mye informasjon om din tilstand. Hvis kiropraktoren behøver ytterligere informasjon for å finne årsaken til plagene, henvises det til røntgen/CT/MR eller legespesialist.

 

Behandling og forebygging

Behandlingen til kiropraktorer er kunnskapsbasert og inkluderer flere teknikker. Behandling blir tilpasset individuelt etter dine behov og diagnose. De manuelle teknikkene som benyttes er manipulasjon/leddjustering, mobilisering, traksjon, tøyeteknikker og bløtvevsteknikker.  En viktig del av oppfølgningen er forebyggende råd og veiledning. Dette kan variere fra enkle tips mot akutte smerter til tilrettelegging på arbeidsplassen, stressmestring, avspenning og konkrete øvelser for å unngå kroniske smerter.

Målet med behandlingen er at pasienten opplever smertelindring og økt funksjonsnivå på kort og lang sikt. I noen tilfeller kan smertene vedvare i lang tid, eller komme og gå i perioder. I slike tilfeller vil kiropraktoren legge opp en skreddersydd behandling som gjør at pasienten på best mulig måte lærer å leve med smertene.

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling, eller kiropraktisk justering, er et særtrekk for kiropraktorer. Dette er en behandlingsmetode som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Behandlingen har dokumentert effekt for en rekke muskel – og skjelettplager, samt noen typer hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller kan pasienten oppleve bivirkninger som smerte, hodepine, svimmelhet og kvalme.  Disse er som regel helt ufarlige og går over etter kort tid.

Primærkontakt

Fra 2006 fikk kiropraktorer og manuellterapeuter i Norge status som primærkontakt med selvstendig behandlingsansvar på lik linje med leger, tannleger og psykologer.

Rekvirere bildediagnostikk (Røntgen, CT, MR)
Henvise til legespesialist
Henvise til fysioterapi
Sykemelde inntil 12 uker

Trygderefusjon:

Alle kiropraktorpasienter i Norge får automatisk dekket en del av behandlingen gjennom trygdeandel. Dette følger av folketrygdloven § 22-2. Du trenger ikke legehenvisning for å få dette. Se Helfo for oppdaterte takster.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Helseforsikring?

Narvik Helseklinikk har avtaler med de fleste helseforsikringer.
Ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller arbeidsgiveren din angående behandling hos oss.